Digitalno doba

Kako se snaći u svetu Interneta?

Digitalno doba

Koristimo Internet kao izvor Informacija. Zaboravili smo enciklopedije i knjige, živimo u digitalnom dobu i svetu Interneta.

Da li mu bezgranično verujemo?!

Više ne pišemo pisma i dnevnike, nemamo štampane fotografije. Sve je to u digitalnom obliku na računarima ili Internetu na sajtovima, e-knjigama, u sobama za čatovanje, foto albumima na društvenim mrežama, blogovima… Nismo ni svesni da većina nas na Internetu ostavlja stotine digitalnih tragova svakog dana. Svakodnevno nesvesno ostavljamo podakte koji se, organizuju i večito ostaju na Internetu. Ti podaci olakšavaju analizu, prepoznavanje obrazaca i izvlačenje zaključaka o tome ko smo i šta radimo.

Šta se dešava sa našom privatnošću?!

Zaposleni u obrazovnim institucijama, kroz obuku koja objedinjava medijsku pismenost, zaštitu ličnog identiteta, trebalo bi da usvoje kritički stav o informacijama na Internetu i njihovom uticaju na kreiranje digitalnog identiteta i stavova u realnom životu. Očekujemo da će razmišljati u skladu sa bezbednim, efikasnim i etičkim korišćenjem Interneta. Na osnovu stečenih znanja i veština, moći će efikasno da pronalaze informacije, prepoznaju nasilje na Internetu i štite sebe, svoje učenike i podatke.

Početak seminara